Hoạt động môi trường
Phát triển bền vững nhằm tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp là mục tiêu của “Ajinomoto” trong việc nỗ lực gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh với việc bảo vệ môi trường.
Xem thêm
Hoạt động xã hội
“Ajinomoto” triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội như Dự án Bữa ăn học đường, Phát triển hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam.
Xem thêm
Tin tức và sự kiện
13 trường tại Cà Mau xây dựng bữa ăn học đường qua phần mềm
Các trường tiểu học bán trú áp dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng để chuẩn bị bữa trưa cho học sinh.
   Chuẩn hóa thực đơn bán trú cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang
   53 trường tiểu học Quảng Ngãi xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
   Bình Định chuẩn hóa bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
   Khánh thành bếp ăn hơn 2 tỉ đồng tại Lạng Sơn
   Quảng Nam triển khai thực đơn chuẩn cho học sinh tiểu học bán trú
   Các trường tiểu học bán trú ở Đắk Lắk tiếp cận phần mềm Dự án Bữa ăn học đường
   Hà Tĩnh sẽ triển khai thực đơn chuẩn cho học sinh tiểu học bán trú