Hoạt động môi trường
Phát triển bền vững nhằm tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp là mục tiêu của “Ajinomoto” trong việc nỗ lực gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh với việc bảo vệ môi trường.
Xem thêm
Hoạt động xã hội
“Ajinomoto” triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội như Dự án Bữa ăn học đường, Phát triển hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam.
Xem thêm
Tin tức và sự kiện
Chuẩn hóa thực đơn bán trú cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang
Ngày 03/07/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai "Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng" dành cho các trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.
   53 trường tiểu học Quảng Ngãi xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
   Bình Định chuẩn hóa bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học
   Khánh thành bếp ăn hơn 2 tỉ đồng tại Lạng Sơn
   Quảng Nam triển khai thực đơn chuẩn cho học sinh tiểu học bán trú
   Các trường tiểu học bán trú ở Đắk Lắk tiếp cận phần mềm Dự án Bữa ăn học đường
   Hà Tĩnh sẽ triển khai thực đơn chuẩn cho học sinh tiểu học bán trú
   Ajinomoto Việt Nam kết nối những trái tim yêu âm nhạc