Hoạt động môi trường
Phát triển bền vững nhằm tạo ra môi trường sống xanh - sạch - đẹp là mục tiêu của “Ajinomoto” trong việc nỗ lực gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh với việc bảo vệ môi trường.
Xem thêm
Hoạt động xã hội
“Ajinomoto” triển khai nhiều hoạt động đồng hành cùng xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội như Dự án Bữa ăn học đường, Phát triển hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam.
Xem thêm
Tin tức và sự kiện
Sóc Trăng chuẩn hóa thực đơn bán trú tiểu học
Chiều 23/08/2018, hội nghị triển khai “Phần mềm Xây dựng Thực đơn Cân bằng Dinh dưỡng” được tổ chức dưới sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng, cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam, dành cho 8 trường tiểu học có tổ chức bữa ăn bán trú trên toàn địa bàn tỉnh.
   51 trường tiểu học Hòa Bình chuẩn hóa thực đơn bán trú
   Nam Định triển khai dự án bữa ăn học đường
   Chuẩn hóa thực đơn bữa trưa cho học sinh bán trú ở Đồng Nai
   13 trường tại Cà Mau xây dựng bữa ăn học đường qua phần mềm
   Chuẩn hóa thực đơn bán trú cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang
   53 trường tiểu học Quảng Ngãi xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
   Bình Định chuẩn hóa bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học