Triết lý tập đoàn

Bắt nguồn từ khám phá ra vị Umami là nền tảng cho sự ra đời của Tập đoàn Ajinomoto, hiện nay Tập đoàn của chúng tôi đang giữ vị trí đứng đầu toàn cầu trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ axit amin cũng như phát triển mạng lưới kinh doanh rộng khắp trên toàn thế giới. Chúng tôi, Ajinomoto sẽ tiếp tục phát huy những công nghệ độc đáo nhất và thông qua các hoạt động kinh doanh, chúng tôi đóng góp giải quyết các vấn đề của xã hội và con người trong thế kỷ 21.

Takaaki Nishii Representative Director President & Chief Executive Officer

Bắt nguồn từ khám phá ra vị Umami là nền tảng cho sự ra đời của Tập đoàn Ajinomoto, hiện nay Tập đoàn của chúng tôi đang giữ vị trí đứng đầu toàn cầu trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ axit amin cũng như phát triển mạng lưới kinh doanh rộng khắp trên toàn thế giới. Chúng tôi, Ajinomoto sẽ tiếp tục phát huy những công nghệ độc đáo nhất và thông qua các hoạt động kinh doanh, chúng tôi đóng góp giải quyết các vấn đề của xã hội và con người trong thế kỷ 21.

Takaaki Nishii
Representative Director
President & Chief Executive Officer