Triết lý tập đoàn
TRIẾT LÝ TẬP ĐOÀN AJINOMOTO
Chúng tôi tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn trên quy mô toàn cầu bằng cách đóng góp vào những tiến bộ quan trọng trong lĩnh vực Thực phẩm,
Sức khỏe và bằng cách hoạt động vì Cuộc sống.
ĐƯỜNG LỐI TẬP ĐOÀN AJINOMOTO
Ông Takaaki Nishii, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Ajinomoto
Các giá trị, tư tưởng nền tảng và tinh thần lao động của Tập đoàn
Sáng tạo giá trị mới
Tạo nên những giá trị bằng những ý tưởng mới và không ngừng sáng tạo trên cơ sở khoa học và công nghệ độc đáo của Ajinomoto.

Tinh thần tiên phong
Sẵn sàng đón nhận thử thách khi tạo dựng công việc kinh doanh mới và khai thác thị trường mới.

Tôn trọng giá trị con người
Tôn trọng mọi cá nhân tham gia vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto như là một tổ chức trong đó mọi người có thể phát triển và thể hiện đầy đủ năng lực của mình.
Đóng góp xã hội
Luôn tiếp nhận các yêu cầu của xã hội với thái độ khiêm tốn, trung thực và đóng góp cho xã hội bằng tất cả khả năng thông qua hoạt động kinh doanh.
TẦM NHÌN TẬP ĐOÀN AJINOMOTO
Chúng tôi mong muốn trở thành Tập đoàn của nhiều công ty đóng góp
cho sức khỏe con người trên quy mô toàn cầu bằng cách không ngừng
kiến tạo những giá trị độc đáo mang lại lợi ích cho khách hàng.
Trở thành một tập đoàn toàn cầu của các công ty thực phẩm tập trung vào ngành kinh doanh gia vị đứng đầu thế giới.
Trở thành một tập đoàn toàn cầu của các công ty khoa học axit amin đóng góp cho nhân loại với côngnghệ axit amin đứng đầu thế giới.
Trở thành một tập đoàn của những công ty nâng cao sức khỏe với những nghiên cứu khoa học về vị ngon và sức khỏe.