Cơ hội nghề nghiệp
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Tất cả nhân viên của Công ty Ajinomoto Việt Nam dù đang đảm nhận công việc gì đều là tài sản quý giá nhất mà Công ty Ajinomoto đang sở hữu. Chính nguồn nhân lực này là lực lượng chính yếu đưa Công ty Ajinomoto trở thành một trong những Công ty thực phẩm hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong hơn 28 năm qua. Do vậy, Công ty luôn nỗ lực trong việc xây dựng và củng cố chính sách nhân sự của mình nhằm:
  • Tăng cường động viên người lao động trong công việc hàng ngày và đóng góp cho Công ty bằng việc xây dựng một hệ thống quản lý nguồn nhân lực minh bạch.
  • Chi trả công bằng cho các nỗ lực của người lao động.
CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
Công ty Ajinomoto Việt Nam luôn mong muốn nhân viên gắn bó lâu dài với Công ty và quyết định chọn Công ty Ajinomoto Việt Nam là nơi đáng tin cậy để phát triển sự nghiệp của mình.Do vậy, chúng tôi luôn thể hiện trách nhiệm của mình ở mức cao nhất để có thể giúp cho nhân viên được hưởng chế độ đãi ngộ canh tranh như: lương, phụ cấp, thưởng, quà, bảo hiểm tai nạn cá nhân, đào tạo trong và ngoài Công ty, hoạt động du lịch và Ngày hội gia đình Ajinomoto và các khoản hỗ trợ khác (bữa ăn giữa ca, xe đưa rước, đồng phục, …).
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Nhận hồ sơ
Chọn
ứng viên
Mời sơ vấn
Làm bài
kiểm tra
Phỏng vấn
chính thức
Gửi thư mời
nhận việc
CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

1) KỸ SƯ BẢO TRÌ

Nơi làm việc: Đồng Nai

Hình thức làm việc:

Nhân viên chính thức

2) CÔNG NHÂN SẢN XUẤT

Nơi làm việc: Đồng Nai

Hình thức làm việc:

Nhân viên chính thức

3) NHÂN VIÊN PR (TRUYỀN THÔNG ĐỐI NGOẠI)

Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh

Hình thức làm việc:

Nhân viên chính thức

4) KỸ SƯ CƠ KHÍ

Nơi làm việc: Đồng Nai

Hình thức làm việc:

Nhân viên chính thức

5) NHÂN VIÊN IT

Nơi làm việc: Đồng Nai

Hình thức làm việc:

Nhân viên chính thức

6) NHÂN VIÊN QA

Nơi làm việc: Đồng Nai

Hình thức làm việc:

Nhân viên chính thức