Hoà sô coâng boá

Tên tiếng Việt sản phẩm

Tên tiếng Anh sản phẩm Hồ sơ
NƯỚC TƯƠNG PHÚ SĨ PHU SI SOY SAUCE Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
NƯỚC TƯƠNG HƯƠNG VỊ NHẬT BẢN JAPANESE SOY SAUCE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE

MAYONNAISE AJI-MAYO® PROFESSIONAL SAUCE MAYONNAISE

Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn (1)
Công văn đổi/ thêm nhãn (2)
MAYONNAISE AJI-MAYO® MAYONNAISE AJI-MAYO® Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT CHIÊN GIÒN CP CP CRISPY FLOUR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT BÁNH RÁN PHA SẴN PANCAKE MIX POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (HEO) GRANULE SEASONING AJI-NGON® (PORK) Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM GẠO LÊN MEN FERMENTED RICE VINEGAR Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BỘT TẨM KHÔ CHIÊN GIÒN AJI-QUICK® COMPLETE SEASONING DRY CRISPY FLOUR Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® FOOD ADDITIVE: AJI-NO-MOTO®
MONOSODIUM GLUTAMATE
Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
PHỤ GIA THỰC PHẨM: HỖN HỢP TĂNG VỊ BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO® PLUS® (DÙNG CHO XUẤT KHẨU) AJI-NO-MOTO® PLUS® ENHANCED UMAMI SEASONING (USING FOR EXPORT ) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ ĐEN BIRDY® BLACK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BIRDY® CÀ PHÊ SỮA BIRDY® MILK COFFEE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT NÊM THỊT GÀ CHICKEN POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO RIỀNG COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH WITH GALANGAL Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO TÀU COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK WITH EGG Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® CÁ KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED FISH Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® THỊT KHO COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BRAISED PORK Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT CANH SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO® NGỌT DỊU (DÙNG CHO KÊNH NHÀ HÀNG) MAYONNAISE AJI-MAYO® MILD SWEET (FOR FS) Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO NGOT DỊU MAYONNAISE AJI-MAYO MILD SWEET Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MAYONNAISE AJI-MAYO (VỊ DỊU)

MAYONNAISE AJI-MAYO (MILD TASTE)

Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM LÊN MEN FERMENTED VINEGAR Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIẤM LÊN MEN 9% FERMENTED VINEGAR 9 % Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BÚN BÒ HUẾ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® HUẾ BEEF NOODLE Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® PHỞ BÒ COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® BEEF PHỞ Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (HEO) CHO BẾP CHUYÊN NGHIỆP GRANULE SEASONING AJI-NGON® (PORK) FOR PROFESSIONAL KITCHEN Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® LẨU THÁI COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® THAI'S HOT POT Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/thêm nhãn (1)
Công văn đổi/thêm nhãn (2)
AJI-QUICK® LẨU KIM CHI GIA VỊ NÊM SẴN COMPLETE SEASONING AJI-QUICK® KIM CHI HOT POT Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
MĂM MĂM BỘT GIA VỊ BỔ SUNG VI CHẤT

MĂM MĂM - MICRONUTRIENT FORTIFIED SEASONING POWDER

Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
HẠT NÊM AJI-NGON® (GÀ) GRANULE SEASONING AJI-NGON® (CHICKEN) Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ THỊT HEO PLUS® SEASONING POWDER (PORK) PLUS® Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ FISH SAUCE PLUSTM SEASONING POWDER FISH SAUCE PLUS Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM AJI-NGON® (GÀ) CHO BẾP CHUYÊN NGHIỆP GRANULE SEASONING Aji-ngon® (CHICKEN) FOR PROFESSIONAL KITCHEN Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK® BỘT CHIÊN GIÒN LÂU RÔM RỐP COMPLETE SEASONING AJI-QUICK®CRISPY FLOUR Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn 1
Công văn đổi/thêm nhãn 2
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HẠT NÊM Aji-ngon® NẤM HƯƠNG VÀ HẠT SEN GRANULE SEASONING Aji-ngon® MUSHROOM AND LOTUS SEED Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT BÁNH RÁN PHA SÃN VỊ SÔ-CÔ-LA PANCAKE MIX POWDER - CHOCOLATE FLAVOR Hồ sơ công bố
Công văn đổi/thêm nhãn
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDYTM CÀ PHÊ SỮA BLENDYTM MILK COFFEE Công văn đổi/ thêm nhãn
BLENDYTM TRÀ MATCHA GẠO RANG

BLENDYTM MATCHA GENMAI

Công văn đổi/ thêm nhãn (1)
Công văn đổi/ thêm nhãn (2)
BLENDYTM TRÀ MATCHA SỮA

BLENDYTM MATCHA LATTE

Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDYTM TRÀ SỮA DÂU BLENDYTM STRAWBERRY MILK TEA Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BLENDYTM TRÀ SỮA ROYAL BLENDYTM ROYAL MILK TEA Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
DẦU HÀO OYSTER SAUCE Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
THỰC PHẨM BỔ SUNG: THỨC UỐNG AMINO VITALTM  DRINK FORTIFIED AMINO VITALTM Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/ thêm nhãn
BỘT BÁNH RÁN PHA SẴN - BỮA SÁNG DINH DƯỠNG

PANCAKE MIX POWDER - NUTRITIOUS BREAKFAST

Hồ sơ công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn

HẠT NÊM TÔM THỊT

GRANULE SEASONING PORK AND SHRIMP Hồ sơ công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước